Chuyên mở lớp đào tạo đấu thầu, nghiệp vụ đấu thầu, hướng dẫn thi hành luật đấu thầu, thi chứng chỉ đấu thầu.
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

  CÔNG CY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 10/GDVN

V/v tổ chức khóa học đào tạo Đấu thầu 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

 

Kính gửi:  Quý cơ quan!

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2013/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 23/06/2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024; 

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ  Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và các mẫu hồ sơ đấu thầu,

Căn cứ Thông tư 02/204/TT-BKHĐT quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ chuyên môn về nghiệp vụ đấu thầu.

Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu với các nội dung như sau:

1.      Thời lượng học                                      

TT

Chương trình đào tạo

Thời gian

Kinh phí

01

Đào tạo đấu thầu hướng dẫn Luật đấu thầu số 22/2023/QH15

(Hướng dẫn phân tích điểm mới, điểm khác biệt và ứng dụng hiệu quả, xử lý tình huống)

(Áp dụng chương trình đối với học viên đã có chứng chỉ đấu thầu cơ bản)

 

K1: 29/03/2024

K2: 12/04/2024

K3: 26/04/2024

 Sáng từ 8h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 16h30

 

 

1.000.000đ

 

Đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu- Đối với lựa chọn nhà thầu

(Nội dung học theo TT 02/2024/TT-BKHĐT)

K1: 29/03/2024

K2: 12/04/2024

K3: 26/04/2024

Sáng từ 8h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 16h30

1.000.000đ

02

Khóa học đấu thầu qua mạng

(Thực hành trên máy tính trên hệ thông mới)

(Theo Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn về việc đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu  trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia)

 

      K1: 30/03/2024

       K2: 20/04/2024

Sáng từ 8h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 16h30

1.200.000đ

                                                        

(Học phí trên đã  bao gồm: Hóa đơn tài chính, tài liệu, chứng chỉ đấu thầu,)

2.      Hình thức học: online hoặc trực tiếp

Địa điểm học: 451 Hoàng Quốc Viêt, Cầu Giấy, Hà Nội

3.      Nội dung khóa học: File đính kèm

      4.  Giảng viên: Cục quản lý đấu thầu - Bộ kế hoạch và đầu tư (Có tên trong hệ thống dữ liệu giảng viên đấu thầu); Trung tâm mạng đấu thầu quốc gia;Viện kinh tế xây dựng- Bộ Xây dựng,

       5. Chứng chỉ, chứng nhận: Học viên đạt yêu cầu được cấp chứng nhận theo đúng quy định .

       6.  Phương pháp đào tạo:

-  Phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận giải quyết vấn đề, phát huy tối đa tính chủ động của học viên. Trong quá trình học, học viên được khuyến khích trao đổi, đưa ra các câu hỏi với chuyên gia về những tình huống vướng mắc thực tiễn trong đấu thầu mà đơn vị mình gặp phải. Từ đó, phát hiện ra các vấn đề tồn tại và có giải pháp xử lý thích hợp nhất

-  Các giảng viên trình bày có ví dụ cụ thể để minh họa về các công tác đấu thầu (về sửa lỗi, hiểu chỉnh sai lệch, giá đánh giá,...) để hướng dẫn cho các học viên áp dụng trong công tác quản lý đấu thầu thực tiễn của đơn vị mình. Cuối khóa học, học viên tiến hành kiểm tra học viên thông qua các bài kiểm tra nhằm đánh giá, phân loại học viên để cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.

          Để công tác tổ chức chu đáo Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân có nhu cầu gọi điện trực tiếp, fax hoặc gửi email danh sách học viên trước thời gian khai giảng sớm nhất để chúng tôi tập hợp danh sách báo cáo

 

Liên hệ đăng ký:  

Địa chỉ: 451 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy- Hà Nội

Công ty Cp Giáo dục Việt Nam chuyên mở các khóa học riêng theo hợp đồng cho các đơn vị có nhu cầu như: Đào tạo cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản; Đấu thầu nâng cao; Đấu thầu qua mạng; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Giám đốc quản lý dự án; Giám sát thi công xây dựng công trình; Đánh giá dự án đầu tư; Chỉ huy trưởng công trình xây dựng; Định giá xây dựng; Nghiệp vụ kinh doanh bất động sản; Tài chính doanh nghiệp; Hành chính văn phòng

             

 
 
 


                   

 

Nơi nhận:                                                        

- Như trên;

- Lưu: VT.