Chuyên mở lớp đào tạo đấu thầu, nghiệp vụ đấu thầu, hướng dẫn thi hành luật đấu thầu, thi chứng chỉ đấu thầu.
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Công nhận cơ sở đào tạo

 QUYẾT ĐỊNH ĐÀO TẠO VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

 
 
QUYẾT ĐỊNH ĐÀO TẠO VỀ  GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 
QUYẾT ĐỊNH ĐÀO TẠO VỀ  ĐẤU THẦU
http://muasamcong.mpi.gov.vn/  (vào phần danh sách các cơ sở đào tạo)
 
 http://huongdanvien.vn/home.php?cat=01&itemid=72 (Công ty CP Giáo dục Việt Nam phối kết hợp với Trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội để mở khóa đào tạo về Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch)