Chuyên mở lớp đào tạo đấu thầu, nghiệp vụ đấu thầu, hướng dẫn thi hành luật đấu thầu, thi chứng chỉ đấu thầu.
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Hướng dẫn sử dụng hệ thống đấu thầu qua mạng

Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ thống Đấu Thầu Qua Mạng
CHƯƠNG IV: ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG BÊN MỜI THẦU ...............................................
MỤC 1: ĐĂNG KÝ BÊN MỜI THẦU ...............................................................................
1. Khái quát .............................................................................................................
2. Đường dẫn đến quy trình đăng ký .......................................................................
MỤC 2: QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ......................................................................................
1. Bước 1: đăng ký bên mời thầu .............................................................................
2. Bước 2: Kiểm trạng thái phê duyệt đăng ký .........................................................
3. Bước 3: Nhận Chứng thư số.................................................................................
4. Bước 4: đăng ký người sử dụng chứng thư số .....................................................
MỤC 3: CHỨC NĂNG CỦA TÔI .....................................................................................
1. Đăng nhập hệ thống ............................................................................................
2. Đăng thông báo Bên mời thầu .............................................................................
3. Quản lý chỉnh sửa thông tin đăng ký....................................................................
4. Quản lý chỉnh sửa thông tin chứng thư số ...........................................................
5. Tra cứu thông tin Nhà thầu ..................................................................................
MỤC 4: ĐĂNG KÝ THÊM CHỨNG THƯ SỐ BÊN MỜI THẦU...........................................
1. Giới thiệu chức năng............................................................................................
2. Đường dẫn đến quy trình đăng ký .......................................................................
3. Quy trình đăng ký ................................................................................................

]]>

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,Lịch thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầuLịch thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu
Phan mem quan ly ban hang,Chứng chỉ hành nghề đấu thầuChứng chỉ hành nghề đấu thầu
Phan mem quan ly ban hang,Đăng tải thông tin về đấu thầuĐăng tải thông tin về đấu thầu
Phan mem quan ly ban hang,Thành phần hồ sơ tham dự thầuThành phần hồ sơ tham dự thầu
Phan mem quan ly ban hang,Thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán 2017Thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán 2017
Phan mem quan ly ban hang,Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắpQuy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
Phan mem quan ly ban hang,Lịch khai giảng lớp nghiệp vụ đấu thầu tháng 12/2016 Lịch khai giảng lớp nghiệp vụ đấu thầu tháng 12/2016
Phan mem quan ly ban hang,Lịch tập Huấn lớp đấu thầu tại Thái Bình Lịch tập Huấn lớp đấu thầu tại Thái Bình
Phan mem quan ly ban hang,Lịch khai giảng lớp nghiệp vụ đấu thầu tháng 5/2016 Lịch khai giảng lớp nghiệp vụ đấu thầu tháng 5/2016
Phan mem quan ly ban hang, Cho thuê máy photo tại Hà Nội miễn phí lắp đặt Cho thuê máy photo tại Hà Nội miễn phí lắp đặt
Phan mem quan ly ban hang,Lịch khai giảng lớp nghiệp vụ đấu thầu tháng 5/2016 Lịch khai giảng lớp nghiệp vụ đấu thầu tháng 5/2016
Phan mem quan ly ban hang,Lịch khai giảng lớp nghiệp vụ đấu thầu Lịch khai giảng lớp nghiệp vụ đấu thầu
Phan mem quan ly ban hang,Vi phạm đấu thầu Quảng Ngãi bị khiển trách Vi phạm đấu thầu Quảng Ngãi bị khiển trách
Phan mem quan ly ban hang,Lý do mà nhà thầu trượt những dự án đấu thầu Lý do mà nhà thầu trượt những dự án đấu thầu
Phan mem quan ly ban hang,Chưa đấu thầu công trình đã hoàn thành Chưa đấu thầu công trình đã hoàn thành
Phan mem quan ly ban hang,Tham gia đấu thầu nhà thầu cần chú ý về vấn đề gì ? Tham gia đấu thầu nhà thầu cần chú ý về vấn đề gì ?