Chuyên mở lớp đào tạo đấu thầu, nghiệp vụ đấu thầu, hướng dẫn thi hành luật đấu thầu, thi chứng chỉ đấu thầu.
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Đào tạo kiến thức về Bất động sản

 THÔNG BÁO

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản; định giá bất động sản;quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản  (theo quyết định số: 29/2007/QĐ-BXD)

 Xem Nội dung Khóa học

 

            Công ty CP giáo dục Việt Nam thông báo tuyển sinh khoá đào tạo và cấp giấy chúng nhận theo quy định của Luật kinh doanh Bất động sản, Nghị định 153/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD về cấp thẻ hành nghề trong 3 lĩnh vực: Môi giới; Định giá quản lý; Điều hành sàn giao dịch BĐS.

I- Đối tượng học lớp Bất động sản

    - Cán bộ các Tổng công ty, các Công ty, Ngân hàng, Trung tâm kinh doanh Bất động sản, Trung tâm thẩm định giá và các đối tượng khác có nhu cầu.

     - Các cá nhân đang hành nghề bất động sản.

II- Hình thức, thời gian học, Địa điểm học

1 . Khoá học thứ 7, CN: Buổi sáng từ 8h - 11h, chiều từ 14h - 17h

2. Khoá học ngoài giờ hành chính: Buổi tối 18h00 – 21

 * Địa điểm học: 451 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy – HN

III- Cấp chứng nhận và chứng chỉ hành nghề

 Kết khoá học, các học viên hoàn thành chương trình học tập được cấp chứng nhận Bất động sản của công ty  công ty sẽ giúp học viên xin cấp chứng chỉ tại Sở Xây dựng Hà Nội.

 IV - Chương trình học: Căn cứ chương trình khung do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo quyết định số: 29/2007/QĐ-BXD

1 - Khoá môi giới bất động sản                              80 tiết           1,5 triệu.

2 - Khoá định giá bất động sản                             80 tiết            1,7 triệu.

3 - Khoá quản lý và điều hành sàn giao dịch           80 tiết            1,5 triệu.

Học cả 3 lĩnh vực:                                                                     3,8 triệu

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Add: 451 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: 046 295 7580-0985 86 86 35

Email: anhht@giaoducvietnam.edu.vn

 

 Công ty nhận tổ chức chức đào tạo theo HỢP ĐỒNG:  Nghiệp vụ đấu thầu, Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình, Giám sát thi công công trình, Kỹ sư định giá,Bất động sản,  An toàn Lao động, Bán hàng chuyên nghiệp; Quản trị kho hàng; Các kỹ năng hành chính ngắn hạn: Văn thư Lưu trữ, Thư ký văn phòng, Thông tin thư viện,...., Các kỹ năng Mềm: Kỹ năng Làm việc Nhóm, Kỹ năng Thuyết trình; Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch…. cho các Doanh nghiệp, cơ quan có nhu cầu