Chuyên mở lớp đào tạo đấu thầu, nghiệp vụ đấu thầu, hướng dẫn thi hành luật đấu thầu, thi chứng chỉ đấu thầu.
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Lịch khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG

 

                                                      0986 86 86 35 (Hoàng Ánh)

 

 

TT

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

GHI CHÚ

NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG

1

Văn thư lưu trữ

 

K1:11/2/2017

 

2.200.000

Tối 3-5-7

Thứ 7 & CN

2

Thư ký văn phòng

K1:11/2/2017

1.800.000

Tối 2-4-6

Thứ 7 & CN

3

Thông tin thư viện

K1:11/2/2017

1.500.000

Tối 2-4-6

Thứ 7 & CN

4

Thiết bị Trường học

K1:11/2/2017

3.000.000

Bậc TH, THCS

Bậc THPT

DU  L ỊCH

 

 

5

Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch

Tại Hà Nội:

K1:8/7/2017

K2:10/7/2017

Tại Đà Nẵng và HCM:

K1:15/7/2017

K2:17/7/2017

Tại Cần Thơ

K1:15/7/2017

K2:17/7/2017

HP HN:

1.800.000

2.400.000

3.200.000

HP  ĐN và HCM:

1.900.000

2.500.000

3.300.000

1 tháng

2 tháng

3 tháng

B1-B2- Toefl

Hoàng Ánh: 0985 86 86 35

6

Luyện thi TOEFL – ITP

Chương trình B1

Chương trình B2

K1:15/7/2017

3.000.000

3.500.000

4.500.000

 

Thứ 7 _CN

AN TOÀN LAO ĐỘNG

 

7

Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động

Liên Hệ

0985 86 86 35

800.000

1.000.000

Nhóm 1 và 4

Nhóm 2 và 3

8

Huấn luyện Giảng viên An toàn lao động

            Liên hệ

         0985 86 86 35

4.500.000

Thứ 7 và CN

NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG

Hoàng Ánh: 0985 86 86 35

9

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

K1:14/7/2017

K2: 28/7/2017

800.000

3 ngày

10

Quản lý Dự án

(xem nội dung đào tạo)

 

1.400.000

5 ngày

10 tối

11

Môi giới Bất Động Sản

Định giá Bất Động Sản

Quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS

 

1.300.000

1.600.000

1.300.000

Thứ7

&CN

Tối 2-4-6

12

-Nghiệp vụ Kỹ sư định giá

 

-Chỉ huy trưởng công trường xây dựng

 

 

1.500.000

1.500.000

14 tối

10 tối

13

Giám sát thi công xây dựng

 

1.700.000

Ngày

14

Quản lý, vận hành nhà chung cư

 

2.500.000

Thứ 7_ CN

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

15

Nghjệp vụ Sư phạm Cao đẳng – Đại học

                Hàng tháng

3.000.000

2 tháng

16

Nghiệp vụ sư phạm Trung cấp chuyên nghiệp

Hàng thang

2.200.000

1.5 tháng

17

Nghiệp vụ Bồi dưỡng Giáo dục Mầm non

Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục Mầm Non

Hàng Tháng

2.500.000

2.5 tháng

ISO-5S

 

18

Khóa học về ISO

- Nhận thức ISO 9001:2008

-  Nhận thức ISO 14001:2004

-  Nhận thức ISO 18001:2007

Liên hẹ

1.200.000

1 ngày

19

Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2008

Liên hệ

1.800.000

3 ngày

20

Khóa học 5S

Liên hệ

1.200.000

2 ngày

21

Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng

Liên hệ

1.500.000

2 ngày

CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ

22

Nghiệp vụ Nấu ăn

Khai giảng liên tục

4.000.000

3 tháng

23

Nghiệp vụ  Buồng

Khai giảng liên tục

2.500.000

2 tháng

24

Nghiệp vụ Lễ tân Khách sạn

Nghiệp vụ Lễ tân Văn phòng

Khai giảng liên tục

2.500.000

2 tháng

25

Nghiệp vụ Bàn- Bar

Khai giảng liên tục

2.500.000

2 tháng