Chuyên mở lớp đào tạo đấu thầu, nghiệp vụ đấu thầu, hướng dẫn thi hành luật đấu thầu, thi chứng chỉ đấu thầu.
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Chương trình khung Văn thư Lưu trữ, Thư ký văn phòng, Thông tin Thư viện

 

 

NỘI DUNG KHOÁ HỌC LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ

 

1- Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

2-  Quy trình soạn thảo và ngôn ngữ văn bản hành chính

3- Soạn thảo một số văn bản thông dụng

4- Tổng quan văn hóa công sở và xây dựng văn hóa công sở

5- Quản lý và giải quyết văn bản

6- Kỹ  năng giao tiếp

7- Quản lý và sử dụng con dấu

8- Lập hồ sơ hiện hành – Lý thuyết

9- Lập hồ sơ hiện hành – Thực hành

10- Kỹ năng tổ chức hội nghị

11- Nghiệp vụ Lưu trữ

12- Ứng dụng ISO trong công tác văn phòng

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC THƯ KÝ CHUYÊN NGHIỆP

 

1-  Vai trò, vị trí và phẩm chất của người thư ký văn phòng

2-    Kỹ năng giao tiếp trong văn phòng

3-  Kỹ năng soạn thảo văn bản và thư tín giao tịch TM của người Thư ký

4-   Kỹ năng tham mưu, tổng hợp

5-   Kỹ năng tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo

6-   Kỹ năng sắp xếp, quản lý văn bản trong hồ sơ công việc

7-  Kỹ năng thu tập và xử lý thông tin

8- Kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thảo

9-   Ứng dụng ISO trong công tác văn phòng

10- Nghiệp vụ Lưu trữ văn bản trong các cơ quan, công ty./

 

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC THÔNG TIN – THƯ VIỆN

 

* Chương I. Tổng quan về thư viện

- Khái niệm chung về thư viện;

- Những yếu tố cấu thành thư viện;

- Các chức năng của thư viện;

- Hệ thống thư viện ở Việt Nam.

* Chương II. Bổ sung vốn tài liệu

- Khái niệm, vai trò vốn tài liệu

- Khái niệm bổ sung

- Nguyên tắc bổ sung

- Chính sách bổ sung

- Các hình thức bổ sung vốn tài liệu

- Các phương thức bổ sung

* Chương III. Xử lý kỹ thuật tài liệu

- Tiếp nhận tài liệu

- Đăng ký tài liệu (sách, báo, tạp chí)

- Mô tả tài liệu

- Phân loại tài liệu

- Tổ chức mục lục

- Tổ chức kho tài liệu thư viện

* Chương IV. Công tác phục vụ người đọc

- Khái niệm

- Các hình thức phục vụ bạn đọc

* Chương V. Ứng dụng tin học trong thư viện

- Những vấn đề cơ bản.

- Cấu trúc cơ sở dữ liệu.

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu tư liệu.

+ CDS/ISIS for DOS

+ CDS/ISIS for Windows.

-  Khóa học nghiệp vụ đấu thầu

-  thiết kế web giá rẻ

-  Lớp học đấu thầu

- Lớp học dịch vụ cho thuê máy photocopy tại hà nội